Các gói share Email hiện đang có sẵn của chúng tôi:Ngoài ra chúng tôi còn triển khai hệ thống email server đặt tại Công ty Khách hàng, Công ty chỉ cần trả một lần chi phí triển khai và được hỗ trợ sử dụng trọn đời, giải pháp dựa trên mã nguồn mở nên chi phí đầu tư sẽ thấp.